Regels

§1 Om aan Upologus deel te nemen is het noodzakelijk om in te stemmen met de gebruikersvoorwaarden.

§2 Upologus biedt de mogelijkheid om onderling te communiceren, de gebruiker is verantwoordelijk voor de teksten en afbeeldingen. Pornografische en racistische teksten en beledigingen leiden tot onmiddellijke blokkering van het account. Dit geldt ook voor algemeen misbruik van deze functie.

§3 Geen enkele gebruiker heeft recht op deelname bij Upologus. De exploitant behoudt het recht om spelers te weigeren die in strijd handelen met de gebruikersvoorwaarden.

§4 Cheaten in het spel:

(1) Elke speler gaat akkoord om maar 1 account per server te gebruiken, het zogenoemde “Multi-accounting” is niet toegestaan.

(2) Giften, leningen of extreme voorkeursbehandeling van welke aard ook binnen het spel zijn niet geoorloofd. De hiermee verbonden accounts zullen worden verwijderd.

(3) Bijzonder gunstige leveringen tussen accounts, vooral in 1 richting, zullen streng gecontroleerd worden.

(4) Bugs moeten onmiddelijk gemeld worden, en mogen niet gebruikt worden om het account of een account van een ander te verbeteren.

(5) De gebruiker van bugs of andere onvolkomendheden kan, net als bij andere zaken van cheaten, worden verwijderd

§5 Bots of andere spelbeïnvloedende tools zijn ten strengste verboden.

§6 Upologus is niet aansprakelijk voor schade die door gebruik van Upologus ontstaat. Schadevergoeding is compleet uitgesloten

§7 Het lidmaatschap kan op elk moment met het verwijderen van het account beëindigd worden.

§8 Aanwijzingen van de beheerders en moderators dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.

§9 Mocht 1 van deze paragrafen ongeldig zijn, heeft dat geen invloed op de overige paragrafen, deze blijven geldig.